Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2009

ποιοι κατέστρεψαν τον Παρθενώνα;

ένα ερώτημα πλανάται αυτή τη στιγμή: ποιοι κατέστρεψαν τον Παρθενώνα;
και ο καθείς δίνει την απάντησή του....

ας θυμηθούμε όμως ότι :

".....Μετά τον εντοπισμό σημαντικότατου οργανωμένου αρχαιολογικού συνόλου στο οικόπεδο Μακρυγιάννη που ήταν αποτέλεσμα τηνς επαναδραστηριοποίησης των ανασκαφών από το 1997 και ύστερα θα όφειλαν οι υπεύθυνοι να στραφούν στην άμεση λύση της συστηματικής χωροθέτησης για την εξασφάλιση καταλλήλου χώρου για το έργο. Στην συνεδρίαση του ΚΑΣ 15/9.5.2000 προκύπτει εναργέστατα η διαπίστωση ότι ο αρχαιολογικός χώρος έχει μοναδική σημασία για την μακραίωνη ιστορία της Αθήνας (ε.α, σ3,4 Κωνστάντιος) ότι κάποια από τα κτήρια του συνόλου έχουν μοναδικό χαρακτηρισμό (ε.σ 2 Μπούρας). Στην λανθασμένη και επιστημονικώς αδόκιμη λύση της εσπευσμένης διάλυσης των νεωτέρων φάσεων συναίνεσε και η Α’ΕΠΚΑ μετά από σχετική της εισήγηση (Α’ΕΠΚΑ ΑΡ.ΠΡ. 4567/16.9.1997) το ΚΑΣ κατέληξε στην παράνομη απόφαση διάλυσης όχι μόνο των αρχαιολογικών λειψάνων της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου αλλά αδιακρίτως και «αυτών (της ίδιας πάντα περιόδου) που αναμένεται να εμφανισθούν. .. όπου επεκτείνεται η ανασκαφή…». Ενώ το Σύνταγμα της χώρας προβλέπει την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς ομάδα ειδικών του ΥΠΠΟ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αποφάσισε την μη αναστρέψιμη καθαίρεση αρχαίων της περιοχής Μακρυγιάννη , όσων μελλοντικώς θα ήρχοντο στο φως εν προκειμένω χωρίς διάκριση και αξιολόγηση. 3. Η διαδικασία καθαίρεσης αρχαίων για την κατασκευή του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως προϋποθέτει την συστηματική πλήρη και ενδελεχή διερεύνηση του χώρου. Δεν νοείται η έναρξη εργασιών εκσκαφής για την θεμελίωση καθήν στιγμή δεν ήταν γνωστά τα τελικά σχέδια (θέση ακρίβεια, διαστάσεις κλπ.) του κτιρίου αλλά και ούτε η τελική μορφή η μέθοδος και το εύρος της θεμελίωσης. Η χορήγηση αδείας εκσκαφής χωρίς να έχει προηγουμένως ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία καθιστά την άδεια προώθησης εκσκαφών του ΚΑΣ ευάλωτη και μη σύννομη. 4. Ο περί την Ακρόπολη χώρος είναι αρχαιολογικός χώρος υψίστης αρχαιολογικής σημασίας, καθόσον αποτελεί ζώνη παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας. Η δικαιολογία ότι δεν δυνάμεθα να ομιλούμε περί αυτομάτου αρχαιολογικής προστασίας του χώρου Μακρυγιάννη «γιατί δεν έχει κηρυχθεί η Ακρόπολη» αποτελεί εξοργιστικό ισχυρισμό επικίνδυνο για την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αρχαιότητες όπως η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας , ο ναός της Αφαίας στην Αίγινα, ο ναός της Φιγαλίας στην Αρκαδία, αλίμονο εάν θα χρειάζοντο την διαβεβαίωση της Πολιτείας για την διατήρησή τους. Στο εξωτερικό σημαντικά μνημεία όπως το Κολοσσαίο δεν χρειάζονται την εγγύηση του νόμου για την διατήρηση της ακεραιότητάς τους. Σε αντίθετη περίπτωση εάν στην Ελλάδα επιβάλετο η αρχαιολογική κήρυξη των παραπάνω θέσεων ο αρχαιολογικός χώρος θα αποδυναμωνόταν σε επικίνδυνο σημείο με αποτέλεσμα οι λοιπές αρχαιότητες και ιδίως οι δευτερεύουσας σημασίας αρχαιότητες να διατρέχουν κίνδυνο άμεσου και ολοκληρωτικού αφανισμού. 5. Στην κίτρινη ζώνη της ανασκαφής Μακρυγιάννη κάτω από τις επάλληλες στρώσεις της υστερορωμαικής και βυζαντινής περιόδου διακρίνονται ενδείξεις μη ανασκαμμένου στρώματος παλαιότερης περιόδου όπως δείχνουν δάπεδο και περιβάλλοντες τοίχοι τα οποία εκτείνονται σε χαμηλότερο επίπεδο στα ΝΔ του γηπέδου. Επειδή η διαδικασία θεμελίωσης με πασσαλόπηξη είναι διαδικασία που εφαρμόζεται μόνο μετά από εξαντλητική ανασκαφή μέχρι τον βράχο στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος καταστροφής αρχαίων διότι η μέθοδος είναι «τυφλή» και το γεωτρητικό θα εισχωρεί σε στρώματα μη ανασκαμμένα. 6. Οι επάλληλες στρώσεις της υστερορωμαικής και βυζαντινής περιόδου που καταστράφηκαν ολοσχερώς στην νότια παρυφή του οικοπέδου σε ζώνη μήκους 60 μ και πλάτους 15 μ δεν αποτελούσαν απλώς αρχαίες στρώσεις συσσωρευμένου χώματος αλλά επάλληλες οικοδομικές φάσεις με σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και αρχιτεκτονικά κατάλοιπα που αντιπροσωπεύουν σπουδαίο αρχαιολογικό σύνολο. Η εσπευσμένη καταστροφή των κτιρίων έστω και με άδεια του ΚΑΣ υπήρξε σαφώς παράνομη γιατί έγινε με τρόπο εσπευσμένο και πριν την εκτίμηση της σημασίας τους την κατανόηση της σχέσης τους προς τα ευρήματα της κόκκινης ζώνης και την δημοσίευση των ανακαλύψεων όπως ορίζει ο αρχαιολογικός νόμος. 7. Οργανωμένοι αρχαιολογικοί χώροι με επάλληλες οικιστικές φάσεις και μνημειώδη αρχιτεκτονικά κατάλοιπα όπως στην περίπτωση των αρχαιοτήτων του οικοπέδου Μακρυγιάννη (συμπεριλαμβανομένων των σπουδαίων αρχιτεκτονικών ευρημάτων που προσφάτως καταστράφηκαν στην κίτρινη ζώνη) χρήζουν ειδικής φροντίδας και προστασίας. Γενικά στην αρχαιολογική επιστήμη η σημασία αρχαιολογικής θέσης κρίνεται από την διατήρηση επαλληλίας οικιστικών φάσεων που υποδηλώνουν την συνεχή χρήση του χώρου δια μέσου των αιώνων. Όπως δείχνουν οι ανασκαφές που έγιναν στον χώρο Μακρυγιάννη τόσο κατά τα έργα της αττικό μετρό όσο και πιο πρόσφατα από την Α’ΕΠΚΑ η θέση αποτέλεσε σπουδαίο οικιστικό χώρο της Αθήνας με χρήση από τους προϊστορικούς χρόνους έως τον 19ο αιώνα. Η επιστημονική σπουδαιότητα του χώρου έγκειται στην ανακάλυψη καλώς διατηρημένων αρχιτεκτονικών καταλοίπων της υστερορωμαικής και βυζαντινής περιόδου για τους οποίους παλαιότερες έρευνες στην Αθήνα δεν είχαν φέρει στο φώς ικανοποιητικά στοιχειά. Πέρα από την επαλληλία φάσεων ιδιαίτερη σημασία έχει και η μοναδική μορφή όπως και η σημασία των κτιρίων που αποκαλύφθηκαν (όπως δηλώνεται από τα ίδια τα μέλη του ΚΑΣ Συνεδρίαση 47/27.11.2000).
Οι παραπάνω οικιστικές φάσεις αποτελούν αδιαμφισβήτητο τεκμήριο της μακράς ιστορικής χρήσης της Αθήνας. Αποτελούν απόδειξη της ιστορικής ταυτότητας και της ειδοποιού διαφοράς της Αθήνας από πρωτεύουσες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η μακρά χρήση της Αθήνας δια των αιώνων αποτελεί σπουδαιότατο πολιτιστικό στοιχείο ανάδειξης της ιστορικής συνείδησης του νεοέλληνα και για τον λόγο αυτό τεκμήριο εξέχουσας εθνικής σπουδαιότητας που χρήζει απόλυτης διατήρησης και προστασίας. Η καταστροφή και η προσβολή συμβόλων όπως ο Μαραθώνας και στην συγκεκριμένη περίπτωση ο χώρος Μακρυγιάννη δεν προσβάλλουν μόνο τον χαρακτήρα και το φυσικό περιβάλλον του μνημείου αλλά στρέφονται κατά κύριο λόγο κατά της ιστορίας και του πολιτισμού του λαού που φέρεται ως φυσικός και ιστορικός κληρονόμος του υπό απειλή ιστορικού χώρου. " (http://thessaloniki.indymedia.org/front.php?article_id=7969&lang=el) [βλ. και http://www.iospress.gr/ios2002/ios20020310a.htm και
http://www.iospress.gr/ios2002/ios20020310b.htm]

Κι ας θυμηθούμε επιπλέον, ότι αν λογοκρίθηκε ο Γαβράς, τουλάχιστον αποδόθηκε έπαινος στη μελέτη για το Μουσείο της Ακρόπολης που είχε υποβάλλει ο Κυριάκος Κρόκος.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Ημερολόγιο ανασκαφής 14.7.2009, τετρ.: 20Ερείπια της Παλμύρας

Οσο περνά ο καιρός και κάνω ένα προχώρημα

βαθύτερο μες στην παραδοχή, τόσο καταλαβαίνω

γιατί βαραίνεις κι αποχτάς τη σημασία

που δίνουν στα ερείπια οι άνθρωποι. Εδώ που όλα

σκουπίζονται, τα μάρμαρα κι οι πέτρες κι η ιστορία

μένεις εσύ με την πυρακτωμένη σου πνοή για να θυμίζεις

το πέρασμα ανάμεσα στην ομορφιά, τη μνήμη

εκείνου που εσίγησε ανεπαίσθητα εντός μου

σφαδάζοντας στην ίδια του κατάρρευση κι ακόμα

τους άλλους που ανύποπτοι μες σε βαθύν ύπνο διαρρέουν

Οσο περνά ο καιρός και προχωρώ βαθύτερα

στο ακίνητο φθινόπωρο που μαλακώνει πλένοντας

με φως τα πεζοδρόμια, τόσο βλέπω

στη χρυσωμένη δωρεά του ήλιου μια εγκατάλειψη

για όσα περιμένω και δεν πήρα, για όσα

μου ζήτησαν κι αρνήθηκα μη έχοντας, για όσα

μοιράστηκα απερίσκεπτα και μένω

ξένος και κουρελιάρης τώρα

Μα όταν

μες στη θρυμματισμένη θύμηση αναδεύω

ερείπια, βρίσκω απόκριση βαθιά γιατί τα μάρμαρα

κι οι πέτρες κι η ιστορία μένουν για να θυμίζουν

το πέρασμά σου ανάμεσα στην ομορφιά - απόκριση

για όσα περιμένω και δεν πήραΝίκος-Αλέξης Ασλάνογλου


από την συλλογή «Ποιήματα για ένα καλοκαίρι»,

Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Η Χριστίνα Κυριμοπούλου είναι ένα εικοσάχρονο λαβωμένο παιδί του σωφρονιστικού συστήματος. Βρίσκεται στη φυλακή από τα 15 της και ο ιδρυματισμός της έχει στιγματίσει το σώμα και την ψυχή. Η Χριστίνα, φυλακίστηκε για μικροποσότητα και τα τελευταία 5 χρόνια παραπατά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο γιατί αυτοτραυματίζεται καταπίνοντας αιχμηρά αντικείμενα και χαρακώνοντας το κορμί της.
Αυτές τις μέρες ήταν να περάσει την πόρτα της φυλακής για τελευταία φορά, όμως τα βάσανά της με απόφαση του Εισαγγελέα θα συνεχιστούν άγνωστο για πόσο. Το περασμένο Σαββατοκύριακο έκοψε της φλέβες της και πλήρωσε τις αυτοκαταστροφικές της τάσεις με πειθαρχική ποινή. Το Συμβούλιο της Φυλακής αποφάσισε να μην επιτρέψει την υφ’ όρων απόλυσή της και διέταξε τη μεταγωγή της σ’ άλλη φυλακή.
Η απόφαση αυτή είναι εγκληματική, αφού η ψυχολογία της Χριστίνας είναι κλονισμένη και η περαιτέρω φυλάκισή της αποτελεί για αυτό το κορίτσι θανατική ποινή. Το σωφρονιστικό σύστημα δεν χρειάζεται άλλα θύματα για να αποδείξουν την αποτυχία του. Το κράτος οφείλει να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στην Χριστίνα και να πάψει να την στερεί το δικαίωμα στη ζωή.
Υπογράφουμε ζητώντας την άμεση αποφυλάκισης της κρατούμενης Χριστίνας Κυριμοπούλου
Υπογράφουμε με ηλ. γράμμα (e-mail) στο
christina_kyrimopoulou@yahoo.gr Γράφουμε όνομα, επάγγελμα, περιοχή

ΠΗΓΗ: http://www.keli.gr/2009/07/blog-post_03.html

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2009

Η δικαίωση και η καταπίεση

Επιτέλους,
και οι μη καπνιστές αισθάνονται δικαιωμένοι,
αλλά οι καπνιστές γιατί να αισθάνονται καταπιεσμένοι;

Όλοι θα “βολευτούν”.

Και επιτέλους αυτά είναι μέτρα και να εξευρωπαϊσθούμε και εμείς…Βέβαια κανείς δεν θα αισθάνεται καταπιεσμένος, όταν αυτά τα καταστήματα με τους ημι-υπαίθριους χώρους σε λίγο και χάριν του σεβασμού στους μη καπνιστές, αλλά και από σεβασμό στην διαφορετικότητα και τα δικαιώματα των καπνιστών, θα επεκτείνουν (και όχι φυσικά νόμιμα) τα τραπεζοκαθίσματα τους καταλαμβάνοντας παραλίες και πεζοδρόμους. Διότι εάν υπάρχουν κραυγαλέες προνομιακές ρυθμίσεις για τα καζίνο και τα μπουζουκομάγαζα, θα υπάρχουν και τα “στραβά μάτια” για τις άλλες επιχειρήσεις [ήδη υπήρχαν]. Και φυσικά αναγνωρίζεται το δικαίωμα στους καπνιστές να ακούν από απόσταση χιλιομέτρων τα τελευταία hits ή ό,τι πιο έντεχνο παίζουν τα “νυχτερινά”, όταν δε μπορούν να είναι μέσα.
Λένε ότι θα επιβάλλονται και πρόστιμα για τους παράνομους. Πότε και που επιβλήθηκε πρόστιμο για την κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά “κάτω των 17 ετών” και ποιος (καπνιστής και μη καπνιστής) σηκώθηκε και διαμαρτυρήθηκε ή κατήγγειλε ποτέ κάτι τέτοιο;Επίσης, όλοι θα απολαμβάνουμε την καινούργια ατμόσφαιρα, καθαρή και πεντακάθαρη, εντός και εκτός των καταστημάτων, και τα παιδιά μας θα μεγαλώνουν σε περιβάλλον υγιές και καθαρό, και πιθανόν δε θα καπνίσουν ποτέ, άσχετα με το ότι δεν έχει επιβληθεί ούτε ένα πρόστιμο τα τελευταία χρόνια στις καπνοδόχους ιδιαίτερα ρυπογόνων βιομηχανιών, γιατί αυτός ο καπνός είναι υγιεινός και θρεπτικός, ειδικά αν προέρχεται από λιθάνθρακα. Κι άσχετα βέβαια και με τις δικές μας παρατυπίες….
(Σκέφτομαι επίσης τι θα γινόταν αν κάποιος [τολμηρός πράγματι] αποφάσιζε κάποτε και την απαγόρευση ή μετριασμένη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους δημόσιους χώρους, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κέντρα εστίασης….Επίσης, φαντάζομαι, καθώς απαγορεύεται το κάπνισμα πλέον από τους χώρους εργασίας, ότι έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας για όσους εργάζονται μπροστά σε οθόνες υπολογιστών και τους καταβάλλεται και το ανάλογο επίδομα, όπως καταβάλλεται και το ανθυγιεινό σε άλλους εργασιακούς χώρους.]
Δεν είμαι κατά των μέτρων για το κάπνισμα, αλλά κατά αυτής της κατάστασης με τα γνωστά “ημίμετρα”.

Απαγορεύονται οι διαφημίσεις με προϊόντα καπνού και έχει γεμίσει ο τόπος με διαφημίσεις για το νέο ηλεκτρονικό τσιγάρο…..
Από τη μια απαγόρευση του καπνίσματος και από την άλλη προτάσεις για αποποινικοποίηση της καννάβης (γνωστό ποιοι, πότε και γιατί).

Έχω μπερδευτεί ειλικρινά….

από 2 σχόλια μου στο Μανιτάρι του Βουνού

και για την προκήρυξη:
Αρχειοθήκη ιστολογίου

ΔΙΑΒΑΤΕΣ

ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ!

Συνολικές προβολές σελίδας

FeedBurner FeedCount

Μ.


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com